-

Dodaci

Hajduk Veljkova 3, Niš
tel/fax 018 510 143

Usluge koje pruža Institut NIRI:

Gromobranska zaštita

Projektovanje zaštite od direktnih atmosferskih pražnjenja, tj. projektovanje spoljašnje gromobranske instalacije (Kako?),
Projektovanje zaštite od prenapona (unutrašnja gromobranska instalacija),
Izvođenje gromobranskih instalacija,
Pregledi, merenja i ispitivanja gromobranskih instalacija sa izdavanjem Izveštaja o kontroli gromobranskih instalacija,
Konsalting.

Ostale usluge

Projektovanje i izvođenje električnih instalacija jake i slabe struje,
Projektovanje i izvođenje elektroenergetskih postrojena do 35kV,
Pregledi, merenja i ostala istraživanja u oblasti jakih struja,
Pregledi, merenja i ispitivanja elektricnih instalacija, elektroenergetskih postrojenja, opreme lične i kolektivne zaštite od električnog udara i izdavanje javnih isprava,
Stručno osposobljavanje kadrova,
Izdavanje uverenja o valjanosti elektroenergetskih postrojenja, opreme i instalacija.

Proizvodnja

Uklopne elektroizolacione motke (12kV i 38kV).