-
Hajduk Veljkova 3, Niš
tel/fax 018 510 143

Kako realizovati jednu gromobransku instalaciju?


1. Prvo mora biti urađen Glavni projekat zaštite od atmosferskih pražnjenja, koji bi po pravilu trebalo da obradi zaštitu od direktnih atmosferskih pražnjenja ali i zaštitu inteligentnih instalacija jake i slabe struje sa pripadajućom opremom (računari, uređaji dojave, blokade, TV i domaćinski aparati... modemi...) od prodora prenaponskih talasa atmosferskog porekla, tranzitnih prenaponskih i strujnih talasa.

2. Projekat, naravno, mora proći kroz tehničku kontrolu (reviziju).

3. Na revidovan projekat treba dobiti saglasnost Protivpožarne policije Sekretarijata unutrašnjih poslova regiona u kome se nalazi štićena struktura.

4. Ukoliko je predmetna struktura do sada bila štićena radioaktivnim gromobranom, treba izvršiti demontažu, transport i trajno uskladištenje radioaktivnog otpada.

5. Izvršiti nabavku gromobranske hvataljke sa uređajem za rano startovanje tip PREVECTRON određenog vremena prednjačenja kao i eventualne odvodnike prenapona za zaštitu instalacija i opreme jake i slabe struje od prodora prenapona.

6. Izvesti instalaciju za zaštitu od atmosferskih pražnjenja prema Glavnom projektu.

7. Kako isporučilac hvataljke daje 25-to godišnju garanciju funkcionalnosti hvataljke tip PREVECTRON, Institut NIRI mora, kao ekskluzivni predstavnik firme INDELEC za našu zemlju, izvršiti neophodne preglede, merenja i ispitivanja celokupne instalacije i o tome sačiniti pozitivan Izveštaj o kontroli gromobranske instalacije (SRPS N.B4.802, tačka 7) koji će imati dvojaku ulogu:
- investitoru će pred organima državnog nadzora (Protivpožarna policija, Komisija za tehnički prijem...) biti dokaz da je gromobranska instalacija izvedena u svemu prema važećoj regulativi i Glavnom projektu i
- na osnovu pozitivnog mišljenja u Izveštaju o kontroli gromobranske instalacije počinje da važi 25-to godišnja garancija proizvođača hvataljke.

8. Investitoru ostaje obaveza da periodično pribavlja rezultate pregleda, merenja i ispitivanja, shodno zahtevima SRPS N.B4.802.

Koliko vam Institut NIRI može pomoći u ovom poslu?Mnogo!

Svi gore navedeni poslovi mogu biti realizovani od strane ovog Instituta sistemom «ključ u ruke». Ogromno 19-to godišnje iskustvo Instituta na ovom planu garantovaće vam maksimalnu poslovnost i kasniju bezbednost štićenih objekata i prostora ovom vrstom zaštite. Međutim, navedeni poslovi mogu biti realizovani i od druge ovlašćene institucije za ovaj posao, kao i od samog investitora, na primer. Jedini izuzetak su poslovi opisani u tački 7 i 8. Isporučilac će dati svoj atest o 25-to godišnjoj funkcionalnosti gromobranske hvataljke, samo na osnovu pozitivnog mišljenja u Izveštaju o kontroli gromobranske instalacije, izdatog od strane ovog Instituta. Periodično, kako to predviđa SRPS N.B4.802, radi daljeg važenja atesta o 25-to godišnjoj funkcionalnosti hvataljke, ali i radi ispunjenja obaveze periodične kontrole ispravnosti gromobranske instalacije, Institut NIRI će vršiti preglede, merenja i ispitivanja i izdavati neophodni Izveštaj o kontroli gromobranske instalacije.